پگاه حوزه

«پگاه» بهمن ۱۳۷۹ بردمید، و بهمن ۱۳۹۰ پس از ۳۱۹ شماره، مخاطبان‌اش را تنها گذارد و  گیشه نه چندان پر رونق رسانه‌ای حوزه‌، خالی‌تر شد.

آرشیو ارزشمندی از پگاه در این نشانی در دسترس است، با نوشتارهایی که هنوز درونمایه و سبکی درخور توجه دارند.

دکمه بازگشت به بالا