مجله حقوقی دادگستری

مجله حقوقی دادگستری

به راستی می‌توان این مجله را تاریخچه حقوق نوین در ایران دانست، با دیرینه‌ای ۸۲ ساله، نخستین و قدیمی‌ترین مجله ایران است. این سابقه گران‌قدر، در فراز و فرودهای سالیان، به فراموشی سپرده شده بود. برکشیدن این تاریخ حقوقی، روایتی است شنیدنی و چگونگی دست‌یابی به تمام نسخه‌های دوره‌های پیشین آن از سال ۱۳۱۶ شمسی.

مقاله‌ها

آینه‌دار توسعه قضایی

میزگرد حمایت کیفری از اطفال بزه‌دیده در نظام حقوقی ایران

میزگرد جرم‌زدایی از قانون

دکمه بازگشت به بالا