دسته‌بندی نشدهدل‌نوشته‌ها

قرآن درمانگر جان وروان

قرآن كتاب راهنماي زند گي است  كه از سوي آفريننده ومهندس انسان وهستي بر بشر فزود آمد تا با زباني ساده وهمه فهم راه زندگي را به انسان نشان دهد. اين كتاب وكلا م از سو ي خداي عزيز و حكيم وتوا نايي است كه همه هستي از اوست وكاستي به ساحت قد سش راه  ندارد.همه زيبايي ها وكمالات ازاواست .هر زيبايي را به ستايي  اورا ستايش  مي كني. دهنده حيات  وروزي است  پروردگارومربي هستي است لطف وعنايات او، همه گير وهمه گاني وهميشگي است .از ما به ما نز ديكتر است  ومهربان ترين مهربا ن هاست وازسر همين مهرباني قرآن را برا ي ما فرستاد و پيامبررا راهنماي ما در چگونگي راهگيري وپيروي انسا ن از قر آن قرارداد..وصي او مولاي عاشقان چنين گويد:”بدانيد اين قر آن هدايتگري است كه هيچ گاه  ره گم  نكد وروايتگري است بي دروغ .هيچ كس با قر آن هم نشين نشد مگر اين كه بر كمال ودرستي راه او افزوده شد. وازكورد لي و جهل او كاسته  گرديد. بيشك  كسي كه قرآن رادارد بي نيا ز است وآنكه به قرآن روي نيا ورد نيازمند است .ار دارويهاي قر آن دردها يتان را درمان كنيد ودر دشواريها از قرآن  مدد  گيرد.زيرا در او شفادهنده ودر مان كننده بزرگترين دردها هست مانند كفر ونفاق سركشي وگمراهي.ازقرآن خواسته هاي نيكو را بخواهيد وبا دوستي قرآن به خدا روي آوريد قرآن راوسيله روي آوري خلق به خودتان قرار ندهيد زيرا براي نزديكي به خدا راهي  بهتر ازقرآن نيست.قرآن شفاعتگري است كه شفاعت او پذيرفته شده است سخن گويي صادق است.هر كه را قر آن روز قيا مت شقاعت كند ،بخشيده شود وآنكس قرآن از يه خدا شكايت برد محكوم است.منادي روز قيا مت فرياد مي رند هر برزگر وزارعي كشته خود درو كند وفر چام كار خويش بيند مگر كاوشگران وغواصان قرآن .در شمار پيروان قرآن  درآييد و از راه  قرآن خدا را بشناسيد واز قرآن خير جويي كنيد انديشه هايتان را باقرآن تراز كنيد وبسنجيد وخواسته ها يتان رابا قرآ ن تنظيم نماييد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا